Anti Şok Pantalonu

Spencer anti-şok pantolonu travma hastaları için üçlü bir işlev gerçekleştirir. Birincisi kanayan kan damarlarının olduğu yerde çevredeki dokuya baskı uygulamak suretiyle kanamanın önlenmesi, böylece kan akışının azaltılmasıdır. İkincisi şok durumundaki hastalarınself-transfüzyonuna ilişkindir: pantolon uygulanması ve bunun ardından dahili hava haznelerinin şişmesi bacalar ve pelvisin superfisyal boşaltma damarlarının sıkıştırılması ile ekstremiteler ve karından kalbe doğru iki ünite kana eşdeğerini immobilize eder. Üçüncü işlev bacak ve pelvis kırıklarının ve herşeyden önemlisi parçalanmış veya stabil olmayan kırıkların pnömatik immobilizasyonuna neden olur.

Jacob

Jacob kurtarma görevlilerinin hipovolemik şok yaşayan hastalara hızlı ve basit uygulama yapabilmesine imkan vermek için tasarlanmıştır.